Horarios curso 23-24 OUTUBRO-MAIO

  • 28 de agosto de 2023

Horarios curso 23-24 OUTUBRO-MAIO

                                                       

EDUCACIÓN INFANTIL 

Mañás: 9:20-12:50

Tardes:  15:00-16:50

Entradas e saídas pola rúa Rosalía de Castro

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Mañás: 9:20-13:00

Tardes:  15:00-17:00

Entradas e saídas pola rúa Rosalía de Castro

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA   ESO  

As entradas realizaránse pola rúa Rosalía de Castro e as saídas pola rúa Areal

Mañás: 8:30-13:50

Tardes:  2º e 3º ESO  martes de 15.20-17:00

                1º e 4º ESO xoves de 15.20- 17.00

Reforzos ESO:

Luns: 15:20-17:00 (Matemáticas, Ciencias e Física ESO)

Martes: 15:20-16:00 (Lingua castelá e Lingua galega 1º e 4º de ESO)

Mércores: 15:20-17:00 (Francés e inglés ESO)

Xoves: 15:20-16:00 00 (Lingua castelá e Lingua galega 2º e 3º de ESO)

As clases de reforzo poden sufrir algún cambio de horario, dependiendo dos grupos que se fagan. As entradas e saídas dos reforzos será pola rúa Areal.

@njpraga tweets