Proxectos - Programa Beda e auxiliar de conversa

O obxectivo fundamental é apoiar ao colexio no proceso de mellora do ensino do inglés.

Os centros que traballamos co programa BEDA temos os seguintes compromisos:

• Promover iniciativas dirixidas a mellorar o incremento cualitativo e cuantitativo do ensino do inglés.

• Desenvolver a formación do profesorado, elevando a capacitación lingüística e a súa preparación metodolóxica.

• Participar na avaliación externa de alumnos en profesores con Cambridge English.

O noso colexio traballa xa dende hai anos con BEDA na xestión de Auxiliares de Conversa no que respecta á selección, legalización, contratación, formación coa Universidade Pontificia de Comillas, acompañamiento, etc.

Os colexios BEDA contan coa acreditación certificada por Cambridge Assessment English e Escolas Católicas de Galicia. BEDA é unha marca consolidada a nivel nacional, que acredita o bo funcionamento do fomento da lingua inglesa nos centros.

                            
@njpraga tweets