Servizos - Madrugadores

 Concientes das dificultades que para moitas familias supón adecuar os horarios laborais aos escolares, o centro ofrece o servizo de Madrugadores en horario de 8:00 a 9:20h.

O alumnado está atendido en todo momento por un docente co que realizan diferentes actividades para comezar a mañá de forma distendida: xogo libre ou dirixido, xadrez, xogos de mesa, lectura, manualidades, proxección de audiovisuais, estudo...
@njpraga tweets