Proxectos - Inmersión lingüista

As experiencias de inmersión lingüística son unha alternativa para adquirir maior destreza e soltura no melloramento das habilidades a través da vida co idioma.

Nos programas de inmersión, os alumnos poden gozar de diversas actividades en grupo dirixidas a perfeccionar el “speaking” ou lingua falada.

Para los alumnos de 5º e 6º de Primaria, o noso centro oferta campamentos denominados week camps coa colaboración da empresa Lenguaje Kindom para desenvolver actividades acuáticas e tamén participar en obradoiros de inglés con persoal nativo dentro da comunidade galega.

Para os alumnos da ESO organizase coa colaboración da empresa New Link viaxes de inmersión lingüística a Irlanda e UK. Os alumnos están acompañados por profesorado do centro de lingua estranxeira  que tamén realizan o programa. Nestas viaxes, os alumnos conviven con familias nativas e acoden a clases de perfeccionamento da lingua inglesa. É unha excelente experiencia! 

        
@njpraga tweets