SUBVENCIÓNS A CENTROS PRIVADOS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA DOTACIÓN DE MEDIOS DIXITAIS APROPIADOS PARA O ENSINO-APRENDIZAXE
@njpraga tweets